میمند

راهنمای اقامت در میمند کرمان

مهمانپذیر میعاد شهربابک بهترین گزینه جایگزین برای اقامت در شهر شهربابک در فاصله 35 کیلومتری از روستای تاریخی میمند می باشد.

برای رزرو این مهمانپذیر می توانید با شماره 09359177960  تماس حاصل نمایید